De Drankenmarkt PRIVACY STATEMENT

De Drankenmarkt respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:               De Drankenmarkt
Website:                      https://www.dedrankenmarkt.nl
Inschrijfnummer KvK:   51256851
BTW-nummer:              NL001897945B74

2. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Drankenmarkt gebruikt voor communicatie in het kader van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met De Drankenmarkt. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om diensten van De Drankenmarkt te verbeteren en om de relatie met u als klant te beheren.

Voor het gebruik van het contactformulier op onze website vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

  • Volledige naam
  • E-mailadres

Daarnaast kunt u uw bedrijfsnaam en/of telefoonnummer aan ons verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitende om uw contactaanvraag van passende reactie te voorzien.

3. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: a) de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; b) de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; c)  de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechte en vrijheden boven dit belang prevaleren),

of

u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

5. Veiligheid van gegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

6. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij De Drankenmarkt over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@dedrankenmarkt.nl   De Drankenmarkt  zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat De Drankenmarkt uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijderd. De Drankenmarkt zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien De Drankenmarkt uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de De Drankenmarkt via info@dedrankenmarkt.nl.

7. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met De Drankenmarkt niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

8. Contact

Als u wenst te reageren op ons Privacy statement, kun u contact opnemen via e-mail naar: info@dedrankenmarkt.nl schriftelijk naar: De Drankenmarkt, Slachthuisstraat 6, 6041 CB Roermond of telefonisch met +31 (0)475 - 318906
Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer De Drankenmarkt wijzigen doorvoert in de manier waarop met verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

9. Review policy

Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kun je via deze link terugvinden 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2022

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.